Юридичні консультації онлайн в веб-сервісі DealOk

Угода користувача

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ (далі - "Угода") є договором приєднання, адресованим фізичній або юридичній особі (далі - "Користувач"), і визначає порядок використання сервісу Dealok (далі - "Сервіс") на викладених нижче умовах.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Сервіс - сукупність програмних і апаратних засобів, об'єднаних простором доменного імені www.dealok.com.ua, що забезпечують взаємодію між Користувачами.

Користувач - фізична або юридична особа, яка здійснила реєстрацію в сервісі відповідно до умов цієї Угоди.

Обліковий Запис - унікальне ім'я (логін) і пароль для доступу до персональних сторінок Користувача в рамках Сервісу.

Замовник - Користувач, який здійснює пошук Виконавців в рамках Сервісу.

Виконавець, - Користувач, що надає послуги різного роду робіт.

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Відповідно до цієї Угоди в рамках Сервісу Користувачеві надаються такі види послуг:

3.1.1. Розміщення персональних даних, в тому числі резюме, портфоліо та інших матеріалів.

3.1.2. Пошук виконавців для виконання різного роду робіт.

3.1.3. Пошук пропозицій віддаленої роботи.

 

4. НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Персонал Сервісу має право:

4.1.1. Відмовити Користувачу в наданні послуг без вказівки причин в наступних випадках:

4.1.1.1. Порушення Користувачем умов цієї Угоди 

4.1.1.2. Невиконання Користувачем фінансових зобов'язань перед Персоналом Сервісу і/або третіми особами.

4.1.1.3. Наявності претензій на адресу Користувача, підкріплених доказами в рамках Сервісу.

4.1.1.4. Виникнення у Персоналу Сервісу сумнівів в належному використанні Сервісу Користувачем.

4.1.1.5. Спроби з боку Користувача заподіяти будь-якого виду шкоди Сервісу.

4.1.1.6. Відмова Користувача від виконання будь-яких вимог з боку Персоналу Сервісу.

4.1.1.7. Прояви неповаги з боку Користувача по відношенню до Персоналу Сервісу і/або іншихКористувачів Сервісу.

4.1.2. Видалити будь-яку інформацію зі сторінок Сервісу без вказівки причин або відмовити в її розміщенні.

4.1.3. Вимагати від Користувача пред'явлення документів, що засвідчують особу, а також надання додаткових даних, що ідентифікують Користувача, у наступних випадках:

4.1.3.1. При наявності підстав припускати, що Користувач порушує чинне законодавство, умови цієї Угоди, права і інтереси Персоналу Сервісу і/або третіх осіб.

4.1.3.2. Інших випадках необхідності ідентифікації Користувача на розсуд Персоналу Сервісу.

4.1.4. Призупинити роботу програмного і/або апаратного забезпечення Сервісу з метою поновлення, а також проведення профілактичних робіт.

4.1.5. Не обслуговувати запити до Сервісу з анонімних проксі-серверів.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач приймає на себе наступні зобов'язання:

5.1.1. Реєструвати тільки один Обліковий Запис.

5.1.2. Надати достовірні персональні дані і в подальшому підтримувати їх в актуальному стані.

5.1.3. Виконувати розпорядження і строго дотримуватися діючих правил, що визначають порядок використання Сервісу.

5.1.4. Не застосовувати Сервіс в протиправних цілях.

5.1.5. Не робити протизаконних дій з використанням Сервісу.

5.1.6. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка використовується для доступу до Облікового Запису.

5.2. Користувач, який виступає в якості Виконавця, приймає на себе зобов'язання своєчасної оплати комісійних відрахувань, передбачених пунктом 7.3. цієї Угоди.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Персонал Сервісу не несе відповідальність:

6.1.1. За дії користувачів, які порушують чинне законодавство.

6.1.2. За інформацію і матеріали, що розміщуються Користувачами в рамках Сервісу.

6.1.3. За якість товарів і послуг, що надаються Користувачами.

6.1.4. За будь-які збитки і/або упущену вигоду користувачів і/або третіх осіб в результаті використання або неможливості використання Сервісу.

6.2. Користувач несе відповідальність:

6.2.1. За всі дії, здійснені від імені Користувача в рамках Сервісу.

6.2.2. За якість і своєчасність виконання прийнятих в рамках Сервісу зобов'язань.

6.2.3. За безпеку конфіденційної інформації, використовуваної для доступу до Облікового Запису.

 

7. ТАРИФИ

7.1. Для Замовників послуги Сервісу надаються на безоплатній основі.

7.2. Для Виконавців послуги Сервісу надаються відповідно до тарифів.

7.3. Кошти, витрачені Користувачем на оплату послуг Сервісу, не підлягають поверненню або компенсації, в тому числі, в разі відмови в наданні послуг.

 

8. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ УГОДИ (АКЦЕПТ ДОГОВОРУ)

8.1. Безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї Угоди є реєстрація в сервісі.

8.3. Порядок прийняття (акцепту) умов оновлених редакцій передбачений пунктом 9.2. цієї Угоди.

 

9. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ

9.1. Персонал Сервісу має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін не обумовлений додатково. Принципові зміни супроводжуються розсилкою повідомлень Для покупців у рамках Сервісу.

9.2. Використання Сервісу після внесення змін означає безумовне прийняття (акцепт) Користувачем умов оновленої редакції Угоди.

9.3. Персонал сервісу має право в односторонньому порядку анулювати Угоду, якщо обліковий запис користувача не використовувався більше 12 календарних місяців поспіль. Під використанням Облікового Запису мається на увазі авторизація Користувача в сервісі.

9.4. У разі розірвання Угоди та блокування Облікового Запису, в тому числі з ініціативи Користувача, всі умовні одиниці і/або Користувача анулюються і не підлягають відновленню або компенсації.

 

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

10.1. Персонал Сервісу не приймає участі в суперечках між Користувачами і/або третіми особами.