Сервіс у часі військового стану надає послуги спеціалістам безкоштовно
Юридичні консультації онлайн в веб-сервісі DealOk

Звільнення зі скорочення в Україні: хто потрапляє та які права?

Звільнення у зв'язку із скороченням, порядок процедури в Україні та права при скороченні
Звільнення зі скорочення в Україні: хто потрапляє та які права?

Звільнення зі скорочення

Звільнення зі скорочення - це складна процедура, пов'язана із розірванням трудового договору. Завдання роботодавця суворо дотримуватись порядку дій, а також передбачити гарантії працівників під час звільнення. Облік усіх нюансів запобігти суперечкам та можливості подальшого відновлення звільнених осіб.

Як показує практика, найчастіше скорочення працівників в організації відбувається з порушеннями.

Як відбувається звільнення зі скорочення в Україні

Порядок скорочення працівників поділяється на кілька етапів.

1. Рішення про скорочення чисельності працівників чи штату працівників.

Регламентується статтею 64 Господарського кодексу України. За кожним підприємством закріплено штатний розпис та право самостійного визначення чисельності працівників. У КзпП України прописано можливість розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця або уповноваженого органу у разі банкрутства, реорганізації підприємства, скорочення штату працівників. Перший етап завершується обґрунтованим наказом від необхідності внесення змін до штатного розкладу. У документі перераховується список посад, категорії та кількість працівників без вказівки прізвищ, що виключаються зі штатного розкладу.

2. Етап визначення працівників, які підлягають скороченню.

Відповідно до наказу по підприємству, до штатного розкладу вносяться зміни. У процесі вивільнення працівників відповідний орган враховує переважне право залишення на роботі. Воно передбачено КзпП України ч.1 ста. 42. Для визначення права на залишення на роботі відповідно до норм законодавства або коректного звільнення на підприємстві може бути створена спеціальна комісія.

Рівень кваліфікації співробітників формується з освіти, отриманих навичок під час виконання посадових обов'язків. В облік входять дані з останньої атестації, характеристики та відгуки керівника, скарги та підтверджені факти притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Продуктивність праці – це важливий параметр оцінювання працівника. Вимірюється виробничими показниками протягом року, кількістю відпусток без збереження з/п, обсягом витрат робочого часу, що пов'язані з працездатністю.

Права працівника при скороченні - кому надається перевага

При оцінюванні ідентичних умов праці та кваліфікації працівників, перевага надається: особам, у сім'ї яких немає працюючих людей, працівникам із безперервним стажем, людям з обмеженими можливостями, працівникам, яким залишилося 2-3 роки до виходу на пенсію, ветеранам праці.

Хто не підпадає під скорочення

Третя частина статті 184 КзпП України забороняє скорочувати наступні категорії осіб:

  • жінок у положенні;
  • матерів із дітьми до 3 років;
  • одиноких матерів з дітьми, віком до 14 років або наявності дитини з обмеженими можливостями з ініціативи роботодавця. Винятком може бути повна ліквідація установи.

3. Погодження рішення із профспілковою організацією. Протягом місяця роботодавець консультується з профспілкою щодо визначення кількості та категорії працівників, термінів звільнень, розглядає варіанти запобігання звільненню або пом'якшенню наслідків звільнення.

4. Попередження працівників про прийдешнє звільнення за два місяці. Якщо звільнення є масовим, то згідно зі статтею 48 Закону України “Про зайнятість населення”, власник повідомляє служби зайнятості про звільнення своїх працівників.

5. Отримання згоди профспілки на звільнення працівників. Профспілкова організація дає згоду чи незгоду на звільнення працівника.

У разі відмови профспілки на розірвання трудового договору, рішення має бути обгрунтованим. Якщо рішення необгрунтоване – керівник може звільнити працівника без згоди профспілки.

Хто потрапляє під скорочення без згоди профспілки

  • Особи, які не перебувають у профспілці;
  • Особи, які працюють на підприємстві без профспілки;
  • Звільнення керівника, головного бухгалтера та заступників.

Ми розглянули основні аспекти, хто підпадає під скорочення, а також законні права на залишення на посаді.

Наступні статті