Юридичні консультації онлайн в веб-сервісі DealOk

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності (надалі - Політика) онлайн-сервісу «DealOk» (надалі «Сервіс»), розміщеного на сайті https://dealok.com.ua/ діє відносно всієї інформації, яку надає користувач під час використання Сервісу.
Користування Сервісом означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісу.
1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє Сервіс.
1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:
1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісу, включаючи персональні дані користувача:
• - ПІБ
• - E-mail (використовується для входу до особистого кабінету).
• - Номер мобільного телефону (використовується для входу до особистого кабінету).
Інформація надається користувачем на його розсуд.
1.1.2 Дані, які автоматично передаються в процесі використання Сервісу, в тому числі інформація з cookie, інформація про пристрій користувача:
• Ідентифікатор пристрою, що використовується для доступу до послуг Сервісу.
• Геодані (використовуються для автоматичного визначення місця розташування користувача).
1.2. Дана Політика може бути застосована тільки до онлайн-сервісу «DealOk».
1.3. Сервіс в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Сервісу виходить з того, що інформація, передана їм від користувачів, є достовірною і підтримує цю інформацію в актуальному стані.
2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів
2.1. Сервіс збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання визначених послуг.
2.2. Персональну інформацію користувача Сервіс може використовувати в наступних цілях:
2.2.1. Ідентифікація користувача в рамках Угоди користувача;
2.2.2. Надання користувачеві персоналізованих послуг;
2.2.3. Зв'язок з користувачем, в тому числі шляхом надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
2.2.4. Поліпшення якості Сервісу, зручності його використання, розробка нових послуг;
2.2.5. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
3. Умови обробки персональної інформації користувача і передачі її третім особам
3.1. Сервіс зберігає персональну інформацію користувачів на сервері VPS-37136, який розміщено на сервісі віртуального хостингу «Хостинг Україна».
3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
3.3. Компанія має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:
3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
3.3.2. Передача необхідна в рамках надання послуг користувачеві;
3.4. При обробці персональних даних користувачів Сервіс керується Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.
4. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів
Компанія приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
5. Зміна Політики конфіденційності.
5.1. Сервіс має право вносити зміни в дійсну Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту публікування на веб-сторінці Сервісу, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
6. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції
Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти адміністрації Сервісу шляхом відправки електронного листа на електронну скриньку dealok.mail@gmail.com, або за телефонами +380505747375 / +380985057025.
Дійсна редакція політики конфіденційності опублікована 01.09.21р.